News

iPodägare kan få lägre IQ – se om du är drabbad

Apples AAC-komprimering må vara tekniskt avancerad, men helt riskfritt är det inte att lyssna på musiken. Nya forskningsrön visar att ohörbara frekvenser i ljudet kan skada vitala delar av hjärnan och sänka lyssnarens intelligens. Ett enkelt test avslöjar om du är drabbad.