News

Acrobat 6 färdigt för leverans

Adobe meddelar att den efterlängtade Acrobat 6 är färdig att levereras. Den nya versionen kommer bara att fungera på Mac OS X 10.2.2 eller högre.