News

Ny uppdatering av Final Cut Pro 4

Final Cut Pro 4.0.2 löser ett problem för användare av DV coh DVCPRO50-maskiner, som kunde medföra upprepade bildrutor vid Edit to Tape.