News

Forskarna är de senaste att byta till Mac

Enligt en artikel på Ecommerce Times användes Macar intensivt när USA förberedde sin Marsexpedition, och artikeln fortsätter med att peka ut fler områden i forskarvärlden där Macar används.
Bild: