News

Apple 1 lämnades till återvinning

En kvinna lämnade i april in ett gäng kartonger med elektronikskrot till en återvinningsstation i Kalifornien. Bland skrotet låg dock något mer värdefullt.