News

Samsung slipper betala miljardskadestånd till Apple

Högsta domstolen anser inte att skadeståndet är på en rimlig nivå.