News

Populära kodverktyget TextWrangler skrotas

Användarna rekommenderas att byta till BBEdit.