News

Apple nekar utlovade iPhone-reparationer

Apple har lovat att reparera på-knappen på iPhone 5. Men nu visar det sig att företaget ofta vägrar utföra reparationerna på grund av småsaker.