News

Apple och Samsung avslutar stämningar

Apple och Samsung har grävt ner de flesta av sina stridsyxor och ska avsluta alla stämningar och motstämningar mot varandra i hela världen utom USA.