News

Nu finns Lego Star Wars på App Store

Axla rollen som Luke Skywalker, Han Solo eller Darth Vader och kämpa för den goda eller onda sidan.