News

Sverige kylig marknad för MP3-spelare

Enligt de senaste försäljningssiffrorna har marknaden för MP3-spelare börjat svalna av i Sverige. Försäljningen minskade med hela 30 procent under andra kvartalet jämför med i fjol.