News

Starka tecken på kamera i iPod Nano

En patentansökan om en ”dynamisk skärmsläckare” tycks avslöja detaljer om nästa iPod Nano.