News

Allvarliga fel på iPhone 4 rapporterade

Ett stort antal användare rapporterar att signalstyrkan minskar eller försvinner helt när de håller i sin iPhone 4.