Reviews

iHealth Scale – Vågen som pratar med iPhone

Vill du spara din viktutveckling i en app? Då kan iHealth Scale vara ett alternativ. Men frågan är om den inte är lite väl enkel.