News

Patent visar hur Touch ID kunde ha gömts i Iphones skärm

Sedan Iphone X släpptes har Apple gått över till Face ID, men innan den tekniken blev mogen försökte företaget få till Touch ID dolt i skärmen.
Nytt Touch ID-patent