News

Uppgifter: Apple vill flytta produktion från Kina

Geopolitik och pandemi är två anledningar.
Apple produktion