News

Apple kan tvingas ta bort Lightning

Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd har röstat igenom ett lagförslag som bland annat ska tvinga mobiltillverkare att använda samma kablar.