Reviews

Mer minne i Macen – så stor nytta gör det

Att knöka i mer internminne i datorn har alltid ansetts som ett billigt sätt att snabba upp en maskin. Men hur mycket nytta gör egentligen mer minne?