News

Säkerhetsexperten Jonathan Zdziarski ska hjälpa Apple säkra IOS

Apple har anställt Jonathan Zdziarski, en välbekant säkerhetsexpert som ofta har synts i olika sammanhang kring IOS-säkerhet.