News

Apple öppnar News för alla som vill publicera innehåll

Apple har idag öppnat News-formatet för alla publicister, så att vem som helst kan börja publicera material via News.