News

Apple toppar lista över jämställdhet

De amerikanska teknikföretagen är långtifrån jämställda, men några är mer jämställda än andra.