News

Säkerhetsforskare kringgår aktiveringslåset på IOS

En säkerhetsbrist i IOS aktiveringslås har upptäckts, som gör – eller åtminstone gjorde – att det går att kringgå låset.