News

Apple slår ett slag för utrotningshotade språk

Bland de 50 tillgängliga språken i iOS finns starkt hotade språk som cherokesiska och hawaiiska.