News

Humor: iPad som robot

Veckans sista filmklipp visar ytterligare ett udda användningsområde för iPad, nämligen som robot.