News

Uppköpskrig mellan Apple och Google

På drygt ett halvår har Apple förvärvat fem företag och Google tretton. Uppköpen tycks vara ett led i den allt hårdare konkurrensen mellan de båda IT-jättarna.