News

Moderater vill förklara Applegrundare som Gud

Det Moderata Ungdomsförbundet i Skåne kommer i helgen behöva ta ställning till en motion som yrkar att Apples grundare Steve Jobs ska anses som sänd av Gud.
Bild: