News

Stäng ute babblande kollegor

Ibland är det svårt att koncentrera sig med allt snack som pågår runt omkring. Då kan det vara värt att testa ChatterBlocker, ett program som utvecklaren påstår kan filtrera bort de störande rösterna genom att spela upp en komplex blandning av ljud.