News

Apple vinner europeisk patentstrid mot Qualcomm

En domstol i Tyskland har dömt till Apples fördel i en tvist om ett patent som ägs av Qualcomm, det första av en rad fall kring europeiska patent.
Vågskål i domstol