News

Längre flexkabel ska lösa skärmproblem i Macbook Pro

Apple tycks ha hittat en lösning på ”flexgate”, men man erbjuder fortfarande ingen ersättning till de drabbade.
Flexkabel