How-To

Smarta knepet – få Siri att ropa ut vem som ringer till dig

Siri kan göra mer än du förmodligen tror – som att berätta namnet på den som ringer. Så här aktiverar du funktionen få känner till.