News

Apple hjälper utvecklare med lösenordshantering

Med hjälp av ett nytt projekt som baseras på öppen källkod kan IOS-utvecklare förbättra sina appar för lösenordshantering.
Password Manager Resources