News

Volvo utrustar sina tekniker med Apple Watch i jakt på nöjdare kunder

Genom att utrusta sina servicetekniker med Apple Watch med egen app vill Volvo öka kundnöjdheten.
Volvo app