News

Tim Cook ska hålla examenstal på universitet

Har accepterat inbjudan till universitet med studenter som är döva, dövblinda eller har kraftigt nedsatt hörsel.
Tim Cook