News

Facebook skyller 40-procentigt kursfall på Apple

Metas aktiekurs har sjunkit med 40 procent sedan högstanoteringen i september 2021, och felet är delvis Apples säger företagets finansdirektör.
Facebook-appen på Iphone