News

Apple slutför migrering av “dokument och data” till Icloud Drive

Mindre förvirring väntar efter att Apple nu slutfört datamigreringen från en äldre Icloud-funktion.
Icloud inloggning Apple