News

Apple förbereder nytt försök att uppgradera Homekit-arkitektur

Kod i den nya versionen av IOS pekar på att Apple snart kan göra ett nytt försök att uppgradera Homekit.
Homekit-uppgradering