News

Apple vill sänka priset för TV-program

Att NBC och Apple utkämpar sina konflikter offentligt har gjort att det framgått med vilka metoder de arbetar. NBC gick ut med kritik mot Apple för att de inte får variera sina priser och att drm-skyddet är för dåligt. Apple svarade med att vilja kasta ut NBC förtidigt. Nu visar det sig att Apple kanske försökt sänka priserna till 99 cent per TV-avsnitt.