News

Apples marknadsandel ökar – igen!

Den senaste statistiken från Net Applications visar att Apples marknadsandelar världen över fortsätter att öka. Under maj månad blev andelen Macanvändare 6,46 procent, en uppgång från månaden innan med 0,25 procentenheter.