News

Apple jobbar på stötskydd till iPhone

iPhone 4 var på de flesta sätt en förbättring över den äldre formen, men ett nerköp var i stöttåligheten. Så hur kan den förbättras?