News

Apple förbjuder mobilkastar-app

Vill du se hur högt upp i luften du kan kasta din mobil får du snällt välja Android i stället.