How-To

Kan jag räkna om tider i Excel?

I en Excelfil har jag har 27 hålltider som kommer från en film. Alla hålltider måste multipliceras med 0,918. Hur räknar jag ut de nya tiderna i Excel?