How-To

Så bemästrar du filhantering i Finder

Finder ett av Macens viktigaste verktygsprogram, och det finns många små knep för att jobba effektivare med din filhantering.