Reviews

Acrobat Pro DC – Elektroniska signaturer är nya Acrobats styrka

Inget annat pdf-verktyg har något som liknar de elektroniska signaturerna i nya Acrobat. Men du måste betala för Document Cloud för att få det.