News

Apple erkänner problem med iMessage

Problemen med iMessage för användare som tidigare har använt iPhone men har bytt till andra mobiler blir värre och Apple lovar nu att komma till rätta med dem.