How-To

Så fixar du bluetooth som strular i High Sierra

En del Macanvändare har börjat ha problem med bluetooth sedan de uppdaterade till High Sierra. Så här åtgärdar du felet.
Bluetooth-tillbehör och Mac