How-To

Därför räcker det inte att ha backupen i kassaskåpet

Du har Time Machine, så din data är ganska säker. Stöld och brand kan fortfarande förstöra den, men borde det inte gå att skydda den i ett brandsäkert skåp? Inte säkert.