News

Jobs behåller nyckelposition i Apple

Enligt New York Times kommer Steve Jobs även i fortsättningen att vara delaktig i Apples produktutveckling.