News

Ny betaversion av Mac OS X 10.6.3 ute

I nästa version av Snow Leopard kommer Quicktime X bli något säkrare än i dagsläget.
Bild: