News

Apple ska göra det svårare att använda Airtag för stalkning

Räkna med flera ändringar i IOS 15.4 och kommande uppdateringar.
Airtag