uppdaterad

Youtube rättar sig: Bild-i-bild bara för Youtube TV

Funktionen har varit på gång sedan september 2020.
Bild-i-bild IOS